Go to Top

Onderhoud

Jansen Dak en Wand, onderhoud

Waarom daken en wanden onderhouden? Door invloeden van buitenaf en het gebouwgebruik kunnen er situaties ontstaan die de levensduur van uw dak en de gevels negatief beïnvloeden.
Wilt u duurzaam en kostenbesparend te werk gaan dan adviseren wij u een onderhoudscontract met Jansen Dak en Wand af te sluiten. Op basis van een meerjarige serviceovereenkomst verzorgt Jansen Dak en Wand een uitgebreide inventarisatie en rapportage en verhelpt kleine gebreken.
Onderdelen die standaard deel uit maken van het contract zijn;

Werkzaamheden:

 • Verwijdering blad, mos en plantengroei op dakvlak en gevels;
 • Reiniging dak- en waterlopen, HWA’s en noodoverlopen;
 • Controle dakoppervlak;
 • Controle dakveiligheidssysteem;
 • Controle gevels.

Tijdgebonden afspraken en frequentie:

 • Jaarlijkse onderhoudscontrole door onze specialist;
 • 1 jaar garantie op door ons uitgevoerde reparatiewerkzaamheden (m.u.v. noodreparaties);
 • Contractduur van 3 jaar;

Documentatie:

 • Rapportage door onze specialist;
 • Fotoverslag van de probleemgebieden;

Optioneel is het onderhoudscontract uit te breiden met:

 • Reiniging van lichtstraten en –koepels;
 • Sneeuwvrij maken van het dak (en zonnepanelen). Beperken instortgevaar bij ophoping (en verhoging rendement zonnepanelen.);
 • Meerjarenplanning;
 • Hogere frequentie qua onderhoud check;
 • Langere contractduur;
 • Reinigen en/of impregneren van gevels, deuren, kozijnen, ramen, e.d.;
 • Logboek bestaande uit registratie van uitgevoerde werkzaamheden;
 • Snelle responstijd bij calamiteiten.

Jansen Dak en Wand beschikt over specialisten die het onderhoud kunnen uitvoeren. Naast deze expertise heeft Jansen Dak en Wand nauwe contacten met vaste ketenpartners op de specialistische deelgebieden binnen de daken- en gevelbranche.