Go to Top

Dakveiligheidssystemen

Jansen Dak en Wand, veiligheid

Kooiladders
Veilig werken op daken is heel belangrijk. Het op veilige manier bereiken en verlaten van het dak is minstens zo belangrijk. Jansen dak en wand adviseert, levert en monteert voor ieder dak en ieder gebouw de juiste kooiladder.
Niet alleen voor standaard situaties, maar ook –of misschien juist wel- voor specifieke maatwerksituaties.

Wij zorgen voor kooiladders die extreem duurzaam, voldoen aan alle veiligheidseisen en zijn gebruik- en onderhoudsvriendelijk.

Permanente valbeveiliging
Bij Jansen Dak en Wand bent u aan het juiste adres voor levering en montage van permanente valbeveiliging.

Lijnsystemen
De permanente lijnsystemen volgen in veel gevallen de dakrand op 2 of 4 meter, zodat de gebruiker altijd een vaste afstand tot de dakrand heeft en zodoende het valbeveiligingssysteem kan gebruiken als gebiedsbegrenzer. Hierbij is er nooit de mogelijkheid om over de dakrand te vallen.
De ankerpunten bij Jansen Dak en Wand zijn gekeurd en gecertificeerd in combinatie met de bevestigingsmiddelen en diverse bouwkundige ondergronden.

Hekwerken
Op daken waar veel technische installaties staan word vaak gekozen voor dakveiligheid in de vorm van permanente hekwerken.
Deze vorm van valbeveiliging is een niveau hoger omdat de dakgebruiker niet na hoeft te denken als hij in de buurt van de dakrand zijn werkzaamheden moet verrichten. Zo wordt de kans op ongelukken met betrekking tot valgevaar tot een minimum beperkt. Permanente hekwerken zijn in vele varianten leverbaar.